تصویر انتشار گزارش فعالیت های حوزه نفت، گاز و انرژی و شیلات سازمان منطقه آزاد قشم در شماره 5544 روزنامه جام جم ضمیمه استان هرمزگان / یک شنبه 17 آذر ماه

انتشار گزارش فعالیت های حوزه نفت، گاز و انرژی و شیلات سازمان منطقه آزاد قشم در شماره 5544 روزنامه جام جم ضمیمه استان هرمزگان / یک شنبه 17 آذر ماه

بازتاب فعالیت های حوزه نفت، گاز و انرژی و شیلات سازمان منطقه آزاد قشم را در شماره 5544 روزنامه جام جم ضمیمه استان هرمزگان بخوانید

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.